Ett urval av moderators-, facilitators- och konferenciersuppdrag:

 

KONFERENCIER: