Uppdrag i urval höst/vinter 2017:

Skolkonferens, Nacka Kommun, Nynäshamn  14-15 sep, moderator

Föreningen Svenska Samhällsbyggare , årskonferens Göteborg, 19 sep, moderator

Business Arena, Stockholm, 21 sep, moderator

Workshops i stadsbyggnad, NCC, Göteborg/Mölndal, 3 st under okt, moderator/facilitator

Internationellt möte för flyg- och försvarsindustrin på chefsnivå, Göteborg 10 -12 okt, facilitator

NCSC Sweden Urban Arena, Stockholm 23 okt , moderator

Nya tider, nya jobb- seminarieserie, Göteborg 6 nov, moderator

Kvalitetsmässan, Göteborg 14-16 nov, moderator

Folkbildarforum, Linköping 28-29 nov, moderator