På gång i september:
Kommuntekniska föreningens årskongress, tema infrastruktur, 3 sep
Karin modererar

Dags att välja- liv eller död?  Unga Rörelsehindrades arbetdsmarknadsseminarium med politikerdebatt , 8 sep
Karin modererar

Business Arena,
den ledande mötesplatsen för den svenska fastighets- och samhällsbyggnadssektorn -
Stockholm 18 september
Karin modererar ett huvudseminarium

Live project Chalmers studentworkshop
Karin medverkar för femte gången

"En fot i golvet"  - workshop med musik om hur vi möter varandra i kris
Åsa Lindell och Karin samverkar
Internt arrangemang 1 sep

Fastighetsbåten , Sthlm, 20-21 sep
Karin är konferencier...med flera uppdrag....
För konserter: www.karinklingenstierna.se