På gång i sep/okt 2014:Den 8:e nationella patientsäkerhetskonferensen, Sveriges Kommuner och landsting, 23-24 sep.
Karin modererar plenum och sjunger

Destination Bua, informationsmöte för allmänheten, Ringhals 30 sep
Karin modererar

Hearing om kollektivtrafik 2035, Älvrummet, Göteborg, 14 okt
Karin modererar

Intern workshop om utemiljö och ekosystemtjänster med byggare, landskapsarkitekter och beslutsfattare, 15 okt
Karin modererar

Västra Götalandsregionen ordnar heldagsseminarium om ekosystemtjänster, 17 okt
Karin modererar

Gör Göteborg jämlikt!  Konferens om social hållbarhet, Svenska Mässan , Göteborg, 30 okt
Karin modererar plenum


"...med flera uppdrag....
För konserter: www.karinklingenstierna.se