På gång i okt/nov  2014:VGR ordnar heldagsseminarium om ekosystemtjänster, 17 okt
Karin modererar

Gör Göteborg jämlikt!  Konferens om social hållbarhet med bl a Sir Michael Marmot, ordförande för WHOs kommission för jämlik hälsa,
Göteborg, 30 okt
Karin modererar plenum. 1200 deltagare

The value of science parks
Internationellt symposium, Mjärdevi Science Park, med syfte att ta fram en  deklaration,
Linköping, 5 nov
Karin modererar

Matchad arbetsmarknad 2020
Valideringskonferens och workshop, Validering Väst
Göteborg  12 nov
Karin faciliterar

Stora Styrelsedagen, SAÖ
"Dynamik i styrelserummet"
med b la Olof Stenhammar och Jan Scherman
Linköping 20 nov
Karin modererar

Dalheimers Hus fyller 40 år!
Göteborg 25 nov
Karin modererar fm  och sjunger med Stella

Mötesplats Chef
Årlig konferens för Göteborgs Stads chefer
Göteborg 27 nov
Karin modererar för 5e året i rad


...med flera uppdrag....


I december tar vi semester!
2015 väntar  bl a rymdforskningskonferens, Business Arena, Go to sea - festival .
För konserter: www.karinklingenstierna.se