På gång i början av  hösten 2015:

3 sep-Fastighetsmässan, Göteborg
9 sep- KommunTekniska föreningens årskongress , Stockholm
16 sep- Business Arena, Stockholm
17 sep- Näringslivsdagen i Oskarshamn
25 sep(samt 5 nov, 26 nov)-  Idélandet, för Sveriges Ingenjörer


För konserter: www.karinklingenstierna.se