På gång  hösten 2015:

17-18 nov Folkbildarforum,  Linköping, med bl a Simon Anholt, Stina Oscarsson och Behrang Miri
24 nov Mötesplats Chef, årligt möte för Göteborgs Stads chefer(Karin modererar för åttonde gången)
29 november Klimatmanifestation, konferencier Götaplatsen
5 nov Jönköping, 26 nov Malmö-  Idélandet, för Sveriges Ingenjörer
3 dec Älvstadendagen, Göteborg
9 dec Samrådsmöte höghastighetsjärnväg Göteborg- Borås, sträcka Mölnlycke- Pixbo, för Trafikverket
m fl  uppdrag


För konserter: www.karinklingenstierna.se