Ny tjänst lanseras våren 2016!
Expertrådgivning- stöd i kommunikation, presentationsteknik och vid event som kräver särskilda avvägningar.
Mer information kommer.

Event våren 2016:
20 jan , Näringslivsdagen, Linköping, moderator
3 feb, E-legdagen , Stockholm,moderator
11 feb, Tillsammans bygger vi staden, Sveriges Byggindustrier, Göteborg, moderator
10 mars, Idélandet, Sveriges Ingenjörer, Örebro, moderator
m fl  uppdrag
För konserter: www.karinklingenstierna.se